Eng עב Ro
Romania The Netherlands The UK Israel Canada USA

סטון-גרופ

חברת "סטון גרופ" הינה קבוצת חברות בינלאומיות המתמחה בתחום משאבי אנוש, בנייה וחקלאות. אנחנו עובדים עם מדינות רבות ברחבי העולם מאז 1996.

עד היום הצלחנו לספק מעל 12,000 עובדים מקצועיים ועבודות פשוטות, בתחומים שונים ברחבי אירופה, המזרח התיכון ובצפון אמריקה.
המפתח להצלחה שלנו לאורך השנים הוא התאמת ההסמכות, הניסיון והדרישות של המעסיק.
"סטון גרופ"  היא חברת כוח אדם עם רישיונות בינלאומיים להשמת עובדים, המאפשרים לנו לספק מגוון רחב שירותי גיוס בינלאומיים.
אנו מקדמים בברכה את ההזדמנות לדון בצרכים שלך לעובדים בכל התחומים ולסייע לך במענה לצורכים אלה.