Eng עב Ro
Romania The Netherlands The UK Israel Canada USA

מתקיני צינורות - 33 $ לשעה. + הטבות

מתקיני צינורות נדרשים לדעת:
פריסה, להרכיב, לשמור, לפתור בעיות ותיקון מערכות צנרת נושאת מים, קיטור, כימיקלים ודלק בחימום/ קירור, סיכה ותהליכי מערכות צנרת אחרות. 
להתקין מערכת ממטרות, לבדוק את תקינות המערכות, לתחזק ולהחליף מים, קצף, פחמן דו חמצני.
מערכות ממטרה כימית יבשות במבנים למטרות הגנה מפני פריצת אש.

תפקידיו עיקריים:
  • לקרוא ולפרש את ציורים, שרטוטים ומפרטים לקבוע דרישות פריסה
  •  פתיחת קירות לצנרת בקיר/רצפות ותקרות באמצעות כלים ביד או יד פיסי או מכונות
  • לבחור סוג וגודל של הצינור הנדרש
  •  למדוד, לגזור, חוט וצינור עיקול לצורה הנדרשת באמצעות כלים ביד וכוח
  • לרתך, לרקע, לעבוד עם מלט, הלחמת מפרקים והפתיל לריתוך צינורות ולהרכבת חלקים של צנרת
  • להרכיב התקן תומך, שסתומים, צנרת ומערכות בקרה
  • לעבוד עם מערכת בדיקת דליפות באמצעות ציוד בדיקה
  • לנקות ולשמור על יחידות צנרת ואביזרים ומערכת השטיפה
  • להסיר ולהחליף רכיבים בלויים ולהפעיל מחדש את המערכת

דרישות:
-השכלה תיכונית השלימה
-רמת אנגלית טובה
-ניסיון בעבודה לפחות 3 שנים
אנא השתמש בטופס שלנו לשליחת קורות החיים שלך או בכתובת האימיל שלנו: 
 office@stonegroup.biz