Eng עב Ro
Romania The Netherlands The UK Israel Canada USA

רתכים/ מאספים-33$לשעת עבודה +הטבות

רתכים להפעיל ציוד ריתוך לרתך מתכות ברזליות ואל-ברזליות. 
הם מועסקים על ידי חברות המייצרות מבני פלדה ופלאיתוורק, דודים, מכונות כבד, אניות ומטוסים ומוצרי מתכת אחרים, ועל ידי ריתוך קבלנים וריתוך חנויות וכו '
רתכים עשויים מתמחים בסוגים מסוימים של ריתוך כגון ייצור מותאם אישית, בניית ספינה ותיקון, ריתוך דיוק התעופה והחלל, ריתוך מכל לחץ, ריתוך בניית צנרת, ריתוך מבנים מבניים, או מכונות וריתוך תיקון ציוד.
הרתכים חייבים להיות בעלי יכולת לבצע פעולת ריתוך בכל התנוחות:
 • ריתוך בניצב לקרקע Down , ריתוך אופקי, ריתוך ורטיקלי, ריתוך מעל הראש Overhead , ריתוך בזווית של 45º .
 • עבודות הריתוך צריכות להתבצע בשיטת חדירה מלאה Full penetration ( ובאיכות טובה ) בהתאם לדרישות התקנים הנדרשים.

דרישות:
 • קריאה והבנה של שרטוט עבודה, מפרטים ומסמכי ריתוך  WPS) Welding process specifications).
 • לדעת להפעיל מכונות ריתוך ידניות או חצי אוטומטיות והפעלתם בתהליכים כמו ריתוך תחת מעטה גז מגן ( Gas Metal arc welding) ,חוט ממולא בפלקס ( Flux core arc welding), ריתוך באלקטרודה מצופה  (Shield metal arc welding)  וחיתוך בגז אציטילן (oac) .
 • לדעת להסיר ריתוכים בעזרת אלקטרודת פחם  (Air arc gouging ).
 • להיות מסוגלים לבצע עבודה בתוך זמן קצוב ומוגדר בלוח זמנים ובאיכות גבוהה בהתאם לדרישות המפרטים המתבקשים.
 • לבצע בקפדנות ודייקנות עבודת ניירת ורישום דוחות נדרשים .
 • לדעת להפעיל מכונות חיתוך להבה ידניות וחצי אוטומטיות.
 • לדעת לתקן כלים שנוצר בהם בלאי בדרך של ציפוי בריתוך.
 • לבצע עבודות אחזקה ותיקונים לציוד הריתוך.
 • לבצע כיוונים והתאמות למתקנים המיועדים לביצוע הריתוך בהתאם למפרטי עבודה.
 • לבצע עבודות אחזקה וניקיון של איזור העבודה באופן יומי או כפי שנדרש.
 • להבטיח שהעבודה הנדרשת היא בהבנה מלאה וידיעה שלמה לפרטיה וזאת לפני התחלת העבודה.
 • לדווח על כל אי התאמות, חסרים וכו' באופן מיידי לפיקוח.
 • לעבוד בהתאם לתקנים ותהליכים מאושרים של נושא בטיחות ושמירה על כללי בריאות בהתאם לנוהלים בקנדה.
 • נדרש ניסיון עבודה מעשי בריתוך כחניכים, עבודה של 4.5 שנים במסגרת לימודית או בתעשיה ובעלי הסמכות בנושא.
 • רתכים בעלי התמחות בסוג מסויים של ריתוך כמו ריתוך קונסטרוקציות או תיקון מכונות וציוד דרישות לידע ייחודי , מיומנות מקצועית .
 • ידע לכל שנדרש מהמשרד הקנדי להסמכת ורישוי רתכים CWB .
 • הבנה ידע והיכרות מלאה עם ציוד ומתקנים נדרשים בפעולות הריתוך.
 • ידע והבנה בנוגע לשימוש בחימום מוקדם ובטיפול טרמי לאחר ביצוע הריתוך.

ידע ספציפי, מיומנויות ויכולות:
 • ידע לכל שנדרש מהמשרד הקנדי להסמכת ורישוי רתכים CWB .
 • הבנה ידע והיכרות מלאה עם ציוד ומתקנים נדרשים בפעולות הריתוך.
 • ידע והבנה בנוגע לשימוש בחימום מוקדם ובטיפול טרמי לאחר ביצוע הריתוך.

שלחו את קורות החיים שלכם לאימייל: office@stonegroup.biz